Amnestys avsporing

Av Anders Dahlén

 

I Dagbladet 23.10 skriver Amnestys generalsekretær, Petter Eide, at det er en avsporing å kritisere Amnestys fremstilling av forskningen. Og spekulerer i at motivet for kritikken er å skape inntrykk av at arbeid mot vold mot kvinner ikke bør prioriteres. Denne spekulasjonen er feil. Han skriver også at det gjøres for lite for å stoppe vold mot kvinner. Familievold diskuteres mye og er i mediefokus. Regjeringen har hatt handlingsplan mot vold mot kvinner (2000 – 2003) og har nå handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2004 – 2007). Det blir feil å hevde at det gjøres for lite for å stoppe denne volden. Det jeg etterlyser er mer nøkternhet og balanse i debatten om familievold. Man løser ikke problem ved å sensurere motforestillinger.