Amnestys Virkelighetsforståelse?

Av Anders Dahlén

 

Én av fire kvinner blir utsatt for vold i Norge, det er virkeligheten hevder Amnesty. Å legge til grunn - uten forbehold - én parts versjon av en påstått voldsepisode, vitner om liten eller ingen respekt for rettssikkerhet. Vi trenger åpenbart ikke noen domstol i landet lenger, det er nok at en kvinne går til krisesenteret, eller svarer et spørreskjema og hevder hun har blitt utsatt for vold. Det er bevis nok, mannen som sier han er uskyldig lyver. Når Amnesty velger å ta parti på en slik subjektiv måte, må jeg dessverre stille spørsmål ved dømmekraften. Åpenbart mener Amnesty at det ikke forekommer noen falske beskyldninger om vold og overgrep. Tidligere hadde jeg stor respekt for det arbeidet som Amnesty gjorde, den respekten er borte nå.