Amnesty Norge med svekket troverdighet

En samleside om debatten rundt Amnesty Norges utspill om omfanget av vold mot kvinner i Norge:

 

Amnesty - for hvem? - (Dagbladet 14.10.2005)
Jack Wang, Hof SV

Et lite stykke Norge - (Dagbladet 17.10.2005)
Petter Eide, Generalsekretær Amnesty International Norge

Amnestys faktamisbruk - (Dagbladet 21.10.2005)
Jon Haavie, dr. scient.

Vold mot kvinner - sant og viktig - (Dagbladet 23.10.2005)
Petter Eide, Generalsekretær Amnesty International Norge

Tallenes tale - (Dagbladet 26.10.2005)
Thomas Haaland og Sten-Erik Clausen, forskere ved NIBR

Hvor lenger skal volden vinne? - (Dagsavisen 27.10.2005)
Karita Bekkemellem, Likestillings- og forbrukerminister

Misbruk av forskning - (Dagbladet 15.11.2005)
Kari Stefansen Forsker (NOVA), Hilde Pape, forsker (SIRUS), Ole Kristian Hjemdal, Seksjonsleder (NKVTS), Sten-Erik Clausen, forsker (NIBR) og Thomas Haaland, forsker (NIBR)

Empiri eller hysteri; partsinnlegg og fortolkning - (27.11.2005)
Ole Texmo, Forum for Menn og Omsorg

Et sørgelig stykke Amnesty - (Publisert FMO 28.11.2005)
Jack Wang, Bøssebærer